Triết lý dạy con của ông Phạm Nhật Vượng và các tỉ phú hàng đầu Việt Nam: Cha càng giàu con sẽ càng giỏi

.
Nguồn: www.techz.vn