iPhone lại tiếp tục dính lỗi bảo mật nghiêm trọng, người dùng dấy lên lo ngại!

.
Nguồn: www.techz.vn