Góc thay đổi: Qua rồi thời "hôi bia", dân Việt hỗ trợ xe chở bia gặp nạn

.
Nguồn: www.techz.vn